Vacancy details

Sweden | Gothenburg

This vacancy is now closed

Description

WFM Specialist - skall bedriva och utveckla företagets arbete med Workforce management; i första hand schemaläggning och resursplanering. Denne skall dessutom vara delaktig i att utveckla, producera samt analysera rapporter och data. Utöver redan nämnda arbetsuppgifter skall denne deltaga och ibland deltaga i projektarbeten som bäst understödjer företagets verksamhet enligt uppsatta riktlinjer och direktiv från och genom Regional Business Support.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:

 • Ansvarig för att utveckla olika databaser och underlag för att rapportera statistik, key business-värden, trender etc.
 • Korrigera och analysera till särskilda rapporter på begäran.
 • Delaktig i att rekommendera kvalitetsförbättrande processer.
 • Ansvarig för att automatiseraverktyg som kan producera komplexa och varierande globala rapporter och diagram.
 • Analysera kund-, site- och agent data för att identifiera trender och därigenom kunna ge Account Management rekommendationer för att förbättra siten/företagets resultat.
 • Delaktig i att implementera rapporteringsprocesser för att monitorera specifika krav för verksamheten.
 • Att proaktivt kommunicerar kritisk statistik och annan information till Sitel management.
 • Extrahera, kombinera och analysera data från flera olika datakällor.
 • Validera data, identifiera och utreda variationer / avvikelser
 • Att dagligen/veckovis/månadsvis producera rapporter i önskade Excel-format.
 • Att samordna regionala konferenssamtal, Account Reviews och videokonferenser.
 • Att sammanställa detaljerade presentationer för att redovisa resultat/trender.
 • Delaktig i att bistå operationella behov av businessanalysering.
 • Delaktig i att upprätta, säkerställa och genomföra att implementering av nya verktyg sker enligt uppsatta ramar.
 • Ansvarig för att dokumentera Workforce Management och schemaläggningsprocessen.
 • Projektunderstöd för potentiella samt nuvarande klienter i hänsyn till resursplanering, kostnadsförslag samt schemaläggning.
 • Delaktig i att regionens rapporter och analyser utförs enligt överenskommelse med klient och Regional Business Support.
 • Övrigt förekommande arbetsuppgifter som härrör till analyser, undersökningar, schemaläggning, bemanningsplanering samt projektansvar.

Kompetensbeskrivning:

Kommunikation

 • Förmåga att läsa och analysera WFM-relaterade arbetsuppgifter och lagar samt på eget initiativ initiera analyser i hänsyn till att effektivisera WFM.
 • Förmåga att skriva processer enligt Corporate Standard eller andra angivna tillvägagångssätt.
 • Förmågan att presentera och sälja in information till grupper
 • Förmåga att snabbt sätta sig in i företagets verktyg, analysera behoven och därmed förmedla och förankra kompetens inom det angivna området.

Planering och organisering

 • Kan analysera volymer, samtalstider etc. så att ett schema med optimal bemanning produceras.
 • Kan prioritera in tid för egen utveckling.
 • Kan prioritera och strukturera den egna arbetsbördan.

Arbeta mot mål/resultatorienterad

 • Målorienterad
 • Sträva efter egen utveckling.
 • Självgående

Teknisk och specifik kompetens:

 • Goda kunskaper i matematik.
 • Goda kunskaper i Excel.
 • Goda kunskaper i engelska.
 • Goda kunskaper i MS Office.

Information:

Bifoga C.V. och personligt brev i din ansökan.

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag